Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

May 5, 2017

Nu blir det PK-media! Vi träffar Anna Hedenmo, ny ordförande för Publicistklubben, och snackar om redaktioners dolda agendor, förtroende för journalistiken och andra tunga ämnen. Fast på ett lätt sätt, förstås.
Medverkande: Jonas Nordling och Anna Hedenmo. Vinjett: Hergé/M. Ashraf