Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Apr 23, 2013

De otrygga jobben är många. Det handlar om vikarier, bemanningsanställda, timanställda, programanställda eller ofrivilliga frilansare; personer som trots sin arbetssituation gör sitt bästa för att producera god journalistik och ständigt måste bevisa att de duger. Hade fler haft en trygg anställning är vi övertygade om att flera saker skulle bli bättre: journalistiken, kompetensen på redaktionen, arbetsmiljön, effektiviteten, lönsamheten och den enskildes privata situation.

I Journalistpoddens fjärde avsnitt får vi höra förbundsstyrelseledamoten Petteri Karttunen, ordförande för SVTs journalistklubb samtala med Victor Bernhardtz om boken Skitliv, den nya arbetsmarknaden med utlasning, ofrihet och otrygga jobb.

Medverkande: Petteri Karttunen och Victor Bernhardtz Musik av Tage Widsell.