Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Dec 16, 2016

Nu handlar det om gräsrotsaktivism/kampanjlobbyism! Journalistpodden hälsar på hos Skiftet, och snackar med Anna Westberg om deras arbetsmetoder. Och så ger deras aktivister sin syn på oss journalister.
Medverkande: Jonas Nordling och Anna Westberg. Vinjett: Hergé/M. Ashraf