Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Feb 10, 2017

Nu blir det Johan Ehrenberg i Journalistpodden! Vi snackar om hans 40 år av alternativt imperiebyggande, svenska journalisters brister och om bidragsentreprenörskap. Etc.
Medverkande: Jonas Nordling och Johan Ehrenberg. Vinjett: Hergé/M. Ashraf. Musik: "Etcetera" med Jackie Wilson (Brunswick Record Corp.)