Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Feb 24, 2017

Nu handlar det om Värmlands mediedynasti! Vi träffar Victoria Svanberg, fjärde generationen Ander, och snackar om hur det är att ingå i en klassisk tidningssläkt. Men också om NWT-koncernens sparsamhet, deras goda ekonomi, och vad de nu tänker satsa på.
Medverkande: Jonas Nordling och Victoria Svanberg. Vinjett: Hergé/M. Ashraf