Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Mar 3, 2017

Nu blir det Mr Medierna i Journalistpodden! Vi träffar Lars Truedson och snackar om läget i branschen, hans uppdrag inom medieforskning och så Medierna förstås. Sociala mediestyrelsen rekommenderar intag av detta avsnitt 6-8 gånger varje dag.
Medverkande: Jonas Nordling och Lars Truedson. Vinjett: Hergé/M. Ashraf