Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 3, 2017

Hur väl fungerar den analoga offentlighetsprincipen i en digital värld? Under våren har projektet Undervaka granskat insynen i Sveriges kommunstyrelser med hjälp av ett nyutvecklat öppenhetsindex. Vi diskuterar framtidens offentlighetsprincip med utgångspunkt i Undervakas kommungranskning.
Inspelat 170703 i Almedalen.
Medverkande: Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet, Anna Skarhed, Justitiekansler, Anna Troberg, Ordförande, DIK, Malin Crona, Journalist, Malin Isaksson, Moderator, Undervaka
Vinjett: Hergé/M. Ashraf.