Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 4, 2017

Mediers trovärdighet ifrågasätts numera dagligen i sociala medier. Anklagelser om mörkanden haglar i mejlkorgarna hos landets journalister. Efter att Institutet för mediestudier visat på hög misstro mot just journalistik om invandring har debatten gått hög. Nu möts några av de inblandade. Från Almedalen 170704
Medverkande: Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier, Jan Helin, programdirektör SVT, Anna Gullberg, chefredaktör Gefle Dagblad.
Vinjett: Hergé/M. Ashraf