Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 5, 2017

Mediehus gör idag både journalistik och producerar native advertising åt annonsörer. Medieprofiler med stora följarskaror gör ibland kommersiella samarbeten. Kan journalister arbeta med båda dessa typer av innehåll? Ser mediekonsumenterna någon skillnad? Vad händer med yrkesetiken? Från Almedalen 170705.
Medverkande: Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Marcus Gustavsson, VD och grundare Omni, Cecilia Schön Jansson, VD Sveriges kommunikatörer. Moderator: Tove Carlén, Journalistförbundet.
Vinjett: Hergé/M. Ashraf