Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jan 26, 2018

Nu handlar det om konvertering! Vi träffar Anna Åberg som är chef för DN:s digitala kanaler och snackar om deras digitala prenumerationsframgångar, vad de gjort rätt, vad de gjort fel, men också hur digital affärsmodell påverkar det dagliga redaktionella arbetet på gott och ont.
Medverkande: Anna Åberg och Jonas Nordling. Vinjett: Hergé/M. Ashraf. Musik: "Bajen Skank" med Big Audio Dynamite.