Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 4, 2018

På EU-nivå pågår sedan en tid tillbaka en översyn av lagar och regler för att harmonisera upphovsrätten. Vilka olika sätt finns att stärka den enskilde upphovsmannens ekonomiska upphovsrätt? Och hur skulle den "tyska modellen" fungera i Sverige?
Medverkande: Olle Wilöf, upphovsrättsjurist Journalistförbundet, Sanna Wolk, professor immaterialrätt Uppsala universitet, Peter Helander, riksdagsledamot Centerpartiet, Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot Socialdemokraterna. Moderator: Victoria da Silva, rådgivare Journalistförbundet Frilans. Från Almedalen 180704.
Vinjett: Hergé/M. Ashraf