Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 4, 2022

Från Almedalen 4 juli 2022

Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundlagsskyddad och en viktig demokratisk princip. Hur kan principen värnas och stå stark även i kristid?

Medverkande: Erika Wiman Snäll, journalist och ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare Sörmlands Media, Tove Carlén, moderator Journalistförbundet, Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt Juridiska institutionen, Uppsala Universitet