Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Sep 11, 2014

I detta avsnitt möter ordförande Jonas Nordling Gota medias VD Boine Gepertz. Med 20 års erfarenhet av tidningsbranchen är Gepertz nu VD för en koncern som har cirka 860 anställda och 1.1 miljarder i omsättning. Med över 13 tidningar, digitala kanaler och webb-tv är de i storleksordning på sjätte plats av sveriges tidningsföretag. Gepertz berättar om utvecklingsarbetet i Gota Media, men även bakgrunden till hans ovanliga namn dyker upp.

Medverkande: Jonas Nordling och Boine Gepertz. Musik av Tage Widsell.