Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Sep 12, 2014

I detta avsnitt möter ordförande Jonas Nordling Expressens tidigare VD Bengt Ottosson. Bengt Ottosson berättar öppenhjärtigt och rakt om sin tid som VD på Expressen och hur han upplevde den uppmärksammade petningen från sitt uppdrag.

Medverkande: Jonas Nordling och Bengt Ottosson. Musik av Tage Widsell.