Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Mar 27, 2015

Hur syns unga i dagens media? Är det vuxna som talar för dem eller får de föra sin egen talan? Ger vi en schablonbild av ungdomar idag? Slarvar vi bort en nyckelgrupp? Satsas det tillräckligt på att inkludera ungdomar i dagens mediekris? Journalistförbundet och Ung Media presenterade på MEG15 en undersökning om hur svenska medier behandlar unga i dagens Sverige.
Samtal från MEG15, 5 mars 2015 i Göteborg. Medverkande: Sandra Rönnsved, förbundssekreterare Ung Media, Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Hanna Nyberg, reporter SVT Göteborg och Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen. Debattledare: Sara Carlsson, ombudsman Journalistförbundet. Musik av Tage Widsell.