Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Apr 21, 2015

Journalistpodden hälsar den här gången på hos Sydsvenskans chefredaktör Pia Rehnquist. Vi snackar om hur det är att vara den första kvinnan på posten, och dessutom stockholmare. Vi snackar också om hur det är att vara chefredaktör men inte utgivare. Och en hel del  andra friktioner i en chefredaktörs vardag.
Medverkande: förbundsordförande Jonas Nordling och Pia Rehnquist. Musik: M. Ashraf