Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

May 13, 2015

I detta avsnitt hälsar Journalistpodden på hos Nattbyrån, och snackar med grundarna Rikard Berglin och Stefan Hazianastasiou. De berättar om hur de tog över när Promedia lade ned verksamheten, hur de ljög för banken, och hur mycket tryggare de tycker att det är att vara sin egen. Och så spanar de in framtiden.
Medverkande: Jonas Nordling, Rikard Berglin och Stefan Hazianastasiou. Musik: M. Ashraf