Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jun 30, 2015

Här kan du lyssna på seminariet ”Journalist eller terrorist – om hotet mot journalister och det fria ordet” från tisdagen den 30 juni 2015 i Almedalen.
Det fria ordet är en grundläggande del av en demokrati. Det är också grundläggande i processen att demokratisera ett land. Vad händer när journalisterna och det fria ordet attackeras? Vad kan vi gemensamt göra för att motverka att journalister blir måltavlor?
Arrangör: Journalistförbundet och Union to Union (tidigare LO-TCO Biståndsnämnd)
Medverkande: Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, Kristina Henschen, kanslichef Union to Union, Marita Ulvskog, (S) EU-parlamentariker, Emanuel Sidea, frilansjournalist, Martin Schibbye, frilansjournalist.
Musik: M. Ashraf