Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 1, 2015

Här kan du lyssna på Journalistförbundets tredje Almedalen-seminarium ”Är den professionella bildjournalistiken dödsdömd?”. Inspelat den 1 juli 2015.
Flera stora medieföretag redovisar rejäla vinster. Ändå finns det allt mindre pengar i budgeten vikta för den professionella bildjournalistiken. Vad betyder den här utvecklingen? Har bildjournalistikens värde devalverats? Vad kan bilden tillföra en journalistisk berättelse?
Medverkande: Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Anki Almqvist, ordförande Svenska Fotografers Förbund, Karl Melander, fotograf/frilansjournalist, Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen.
Moderator: Petteri Karttunen, SVT/ledamot Journalistförbundets förbundsstyrelse
Musik: M. Ashraf