Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Nov 13, 2015

Nu nördar vi ned oss i Medieutredningen. Journalistpodden träffar Anette Novak som leder utredningen och försöker förstå vad de egentligen håller på med. Vi får dessutom veta mer om hotet från öst. Och för den som kan lyssna mellan raderna återfinns säkert också trådar om kommande skarpa förslag.
Medverkande: Anette Novak och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf