Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jan 21, 2016

Nu handlar det om utrikesjournalistik i Journalistpodden! Vi har fångat ljudet på det högklassiga samtalet som nyligen hölls hos Södra journalistdistriktet i Malmö. Så att alla kan höra tre uppmärksammade omvärldsbevakare (Martin Schibbye, chefredaktör Blank Spot Project, Nivette Dawod, korrespondent Aftonbladet och Anders Hansson, internationell frilansfotograf) prata om hur man gör världen mer begriplig.
Musik: M. Ashraf