Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jan 22, 2016

Nu handlar det om bildjournalistik i Journalistpodden! Vi fortsätter att sprida högklassiga samtal från Södra journalistdistriktets senaste möte, och den här gången har vi fotograferna Anders Hansson och Donald Boström som gäster. Mycket givande och underhållande lyssning utlovas!
Musik: M. Ashraf