Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Feb 11, 2016

Nu blir det tagelskjortan på i Journalistpodden! Eller inte? Vi snackar journalistisk utarmning och framtidstro med Andreas Ekström. Missa inte!
Medverkande: Andreas Ekström och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf