Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Mar 10, 2016

Journalistpodden träffar Sture Bergman, vd för VK Media i Umeå. Vi snackar om framtiden förstås, men också om hur fastighetsinnehav ger trygghet, om journalistisk integritet och så (inte helt oväntat) en hel del om Public Service.
Medverkande: Sture Bergman och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf