Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

May 20, 2016

Nu handlar det om lokal journalistik. Den hyperlokala till och med! Journalistpodden snackar med Carina Tenor, som just nu bedriver ett stort forskningsprojekt i ämnet. Är det lokal-lokala framtiden? Eller en återvändsgränd?
Medverkande: Carina Tenor och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf