Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 5, 2016

Nu kan du lyssna på seminariet ”Tryck- och yttrandefrihet i det nya medielandskapet” från idag, tisdagen den 5 juli 2016, i Almedalen.
Nätets möjligheter är också dess baksidor. Vem som helst kan sprida vad som helst, men vem tar ansvaret? Nya lagar mot integritetsbrott, inskränkningar i offentlighetsprincipen, myndigheter och privata företag följer varje digitalt steg vi tar. Utmaningarna är många. Vilka krav bör vi ställa på de aktörer som publicerar sig? Behöver lagar och regler skärpas? Panelen diskuterar kring möjliga lösningar.
Medverkande: Björn Löfdahl, programdirektör Sveriges Radio, Björn Häger, ordförande Publicistklubben, Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, Martin Schori, journalist, Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna.
Moderator: Helena Giertta, chefredaktör tidningen Journalisten
Arrangör: Journalistförbundet och Journalisten
Musik: M. Ashraf