Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 2, 2013

Är det lätt för PR-konsulter att få in material på redaktionell plats? Hur ser den journalistiska etiken ut? Hur upprätthålls och utvecklas förtroendet för medierna och journalistiken? På tisdagen höll tidningen Journalisten i samarbete med Journalistförbundet en debatt om skärningspunkterna mellan PR och journalistik, lobbying och marknadsföring. 

Medverkande: Ulrica Widsell, ordförande för Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, Fredrik Svedjetun, chefredaktör Dagens Media, Mats Olin, chef Timbro Medieinstitut, Anna-Karin Hedlund, ordförande Precis.  Moderator: Helena Giertta, chefredaktör på Tidningen Journalisten. Musik: Tage Widsell.