Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 4, 2013

Hur ser lokaljournalistikens framtid ut? För vem arbetar lokaljournalisten? Är syftet med lokala media och bygga ut koncernernas vinster eller annonsörens behov att nå sina kunder? Eller handlar nära nyheter och samhällsbevakning i press och radio om demokrati? Och på läsarnas/lyssnarnas uppdrag!

Detta seminarium arrangerades i samarbete med Journalistförbundets Gotlandsdistrikt under Almedalsveckan.

Medverkande: Jonas Nordling, ordförande, Journalistförbundet. Björn Löfdahl, programdirektör, Sveriges Radio. Ulf Hammarlund, redaktionschef och ansvarig utgivare, Gotlands Tidningar. Musik av Tage Widsell.