Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Mar 11, 2013

På Mediemässan, Meg, i Göteborg spelade vi in tredje avsnittet av Journalistpodden där Jonas Nordling samtalar med Jan Helin. Det blev ett samtal om bland annat kvalitetsjournalistik, kvällstidningar och etik.

I samtalet refereras till en debatt hösten 2012 där Ina Lindahl Nyrud jurist på norska journalistförbundet och Jan Helin, publisher på Aftonbladet, diskuterade medieetik. Den debatten kan ses här.

Medverkande: Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet och Jan Helin, publisher Aftonbladet. Musik av Tage Widsell.

Journalistförbundets podcast, möter ordförande Jonas Nordling spännande mediepersonligheter i öppna samtal om framtidens utmaningar för journalistiken.