Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Apr 23, 2013

De otrygga jobben är många. Det handlar om vikarier, bemanningsanställda, timanställda, programanställda eller ofrivilliga frilansare; personer som trots sin arbetssituation gör sitt bästa för att producera god journalistik och ständigt måste bevisa att de duger. Hade fler haft en trygg anställning är...