Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 5, 2013

Jonas Nordling samtalar med Lisa Rennerstedt och Lennart Ekdal om EFNs utveckling.  I en tid där de traditionella affärsmodellerna i mediebranschen krisar blir alternativa intäktsmodeller för journalistiken nödvändiga i större utsträckning. 

EFN är en vidareutveckling av Handelsbanken TV, och drivs sedan ett...


Jul 4, 2013

Hur ser lokaljournalistikens framtid ut? För vem arbetar lokaljournalisten? Är syftet med lokala media och bygga ut koncernernas vinster eller annonsörens behov att nå sina kunder? Eller handlar nära nyheter och samhällsbevakning i press och radio om demokrati? Och på läsarnas/lyssnarnas uppdrag!

Detta...


Jul 3, 2013

Debatten om försvarets framtid förs allt intensivare. Vilken försvarsförmåga har vi? Hur fungerar de svenska militära insatserna utomlands? Hur högt i tak är det för dem inom försvaret som vill delta i den debatten? Vad betyder det för demokratin om de skräms till tystnad?

Under onsdagen diskuterade vi...


Jul 2, 2013

Är det lätt för PR-konsulter att få in material på redaktionell plats? Hur ser den journalistiska etiken ut? Hur upprätthålls och utvecklas förtroendet för medierna och journalistiken? På tisdagen höll tidningen Journalisten i samarbete med Journalistförbundet en debatt om skärningspunkterna mellan PR och...


Jul 2, 2013

Mitt under pågående vimlande och seminarier i Almedalsveckans Visby stängde Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling in sig för att prata om medier, nya affärsmodeller och tricks för att vara tidseffektiv i Almedalen. Det här är Journalistpodden åttonde...