Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Sep 17, 2013

I samarbete med Tidningsutgivarna presenterar vi avsnitt 13 av Journalistpodden. Ett samtal som ägde rum i somras under Almedalsveckan. Där pratade man bland annat om mediernas betydelse för politiken, för det offentliga samtalet, för medborgarnas samhällsengagemang och för upplevelsen av vara en del av...