Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 7, 2014

Pressens samarbetsnämnd arrangerade en debatt om textreklam på bokmässan i Göteborg. Jonas Nordling ledde debatten och ställde frågor om utmaningarna med textreklam och vad som är speciellt med dem.

Medverkande: Sofia Wadensjö Karen, PeO Wärring, Björn Häger och Ulrica Widsell.

Musik av Tage Widsell.


Oct 3, 2014

Jonas Nordling träffar Stefan Lundell från Dagens Industri som berättar om hans pågående projekt. Det handlar om en affärsmodell som ska presenteras för Dagens industris ledning i slutet av året. Idén – som är under utveckling och välkomnar feedback under resans gång – är en daglig, nyhetsdriven podd...