Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Mar 27, 2015

Hur syns unga i dagens media? Är det vuxna som talar för dem eller får de föra sin egen talan? Ger vi en schablonbild av ungdomar idag? Slarvar vi bort en nyckelgrupp? Satsas det tillräckligt på att inkludera ungdomar i dagens mediekris? Journalistförbundet och Ung Media presenterade på MEG15 en undersökning om...


Mar 23, 2015

Förbundsordförande Jonas Nordling träffar Carl-Johan Bergman, chefredaktör och ansvarig utgivare för DT som ingår i MittMedia. Hör ett spännande samtal om lokaljournalistik och tidningsbranschens samtid och framtid.
Medverkande: Carl-Johan Bergman och Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.


Mar 6, 2015

Sedan årsskiftet är Polisen en sammanhållen myndighet vilket också innebär en gemensam kommunikationsstrategi. Hur påverkar det journalisternas arbete? På grund av det nya kommunaktionssystemet Rakel är det svårare för redaktionerna att få direktinformation om så kallade blåljushändelser. Redaktionerna är...