Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jun 30, 2015

Här kan du Journalistförbundets andra Almedalen-seminarium ”Klickokrati eller demokrati? Om journalistikens framtid”. Inspelat tisdagen den 30 juni 2015.
Tidningar läggs ner, redaktioner bantas och dagens journalister arbetar under hård press i osäkra anställningar. Har vi hamnat i en klickokrati där gulliga...


Jun 30, 2015

Här kan du lyssna på seminariet ”Journalist eller terrorist – om hotet mot journalister och det fria ordet” från tisdagen den 30 juni 2015 i Almedalen.
Det fria ordet är en grundläggande del av en demokrati. Det är också grundläggande i processen att demokratisera ett land. Vad händer när journalisterna...


Jun 22, 2015

Journalistförbundet presenterade den 11 juni 2015 den första i en serie rapporter som undersöker otryggheten i mediebranschen. Författaren och journalisten Kent Werne belyste i den första rapporten mediebranschens förändring och drivkrafterna bakom den växande otryggheten för journalister på...