Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

May 20, 2016

Nu handlar det om lokal journalistik. Den hyperlokala till och med! Journalistpodden snackar med Carina Tenor, som just nu bedriver ett stort forskningsprojekt i ämnet. Är det lokal-lokala framtiden? Eller en återvändsgränd?
Medverkande: Carina Tenor och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf


May 11, 2016

I många produktionsbolag är tillfälliga anställningar norm. Arbetsförhållandena kan vara tuffa, och reglerna oklara. Kollektivavtal är långt ifrån självklart, och ses i delar av branschen som otänkbart.
Det framgår av Kent Wernes rapport "Outsourcad journalistik", den tredje rapporten i Journalistförbundets...