Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Nov 5, 2014

Under Journalistkongressen, som ägde rum på Djurö i oktober 2014, passade Jonas Nordling att ställa ett par frågor till besökarna. Ämnen som nämns är skillnaderna mellan danska och svenska förbunden, och studenternas förväntningar.
Hör EFJ:s president Mogens Blicher Bjerregaard, Britta Lejon som är förbundsordförande ST och före detta statsråd kommentera kulturministerns frånvaro, Henric Lagercrantz (SLF), Andreas Beckert (förbundssekreterare TCO), Juha Rekola (Finlands Journalistförbund) samt studerandeombuden Ida Mikko och Daniel Kindstrand.
Medverkande: Mogens Blicher Bjerregaard, Britta Lejon, Henric Lagercrantz, Andreas Beckert, Ida Mikko, Daniel Kindstrand och Juha Rekola. Musik av Tage Widsell.