Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Dec 19, 2012

"Vi är trötta på att problematisera, låt oss prata lösningar".

Det här är Journalistförbundets podcast Journalistpodden.

I första avsnittet samtalar Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling med Thomas Petterssohn, VD för Mittmedia, om dagspressens påstådda död och hur mediehusen ska jobba i framtiden. Är gratistidningar lösningen på problemet? 


Samtalet ägde rum på konferensen Himmel och helvete, 24 november 2012, Stockholm, bara några veckor innan Mittmediakoncernen annonserade att de tänkte spara in på 150 tjänster. 

Medverkande: Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet och Thomas Petterssohn, VD Mittmedia. Musik av Tage Widsell.

I Journalistförbundets podcast, möter ordförande Jonas Nordling spännande mediepersonligheter i öppna samtal om framtidens utmaningar för journalistiken.