Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

May 16, 2013

Unn Edberg är nyligen tillträdd ordförande i Sveriges Tidskrifter. Dessutom VD och chefredaktör för tidskriften Finansliv och har en lång karriär bakom sig på flera olika tidningar och tidskrifter.

I Journalistpoddens femte avsnitt samtalar hon och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling om tidskriftsbranschens framtid och försäljningsmöjligheter.

Medverkande: Jonas Nordling och Unn Edberg. Musik av Tage Widsell