Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Apr 12, 2017

Nu blir det nyheter från TT! Vi träffar vd Jonas Eriksson och snackar om nyhetsbyråns framtid, om att trivas på jobbet, och om internationella byråtrender. Och mycket mer.
Medverkande: Jonas Nordling och Jonas Eriksson. Vinjett: Hergé/M. Ashraf