Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 1, 2013

Under bokmässan träffades Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet och Martin Jönsson, biträdande programchef på Sveriges Radio och pratade om karriärplanering, nya medier, podradio och lönsamhetsfokusering. 

Medverkande: Martin Jönsson och Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.