Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 16, 2013

Nu svarar cheferna! Vem tjänar på otrygga jobb?

Sveriges Radios personaldirektör Ingrid Wibom, Sveriges Radios programdirektör Björn Löfdahl, SVT:s HR-direktör Helene Sahlin och UR:s HR-chef Mats Godée berättar hur de vill bemanna företagen i framtiden. 

Mötet arrangerades av Journalistförbundets Radio- och TV-distrikt i Stockholm i samarbete med journalistklubbarna vid Sveriges Radio, SVT, Nyhetsbolaget/TV4, UR, Mediakompetens och Journalistförbundets RadioTV-frilansklubb.

Medverkar gör även Petteri Karttunen, Svt och Ulrika Hyllert, SR. Musik av Tage Widsell.