Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 21, 2013

I det här avsnittet av Journalistpodden, träffar Jonas Nordling juristen Mårten Schultz. Det blir ett samtal om meddelarfrihet, etik. hur vi reglerar internet, om kränkningar på nätet och hans senaste projekt Juridikinstitutet, som hjälper människor som har råkat ut för näthat genom stämningar och där Google är huvudsponsor.

Medverkar gör Jonas Nordling och Mårten Schultz. Musik av Tage Widsell.