Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Apr 13, 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuncke gästade i veckan Journalistförbundets kongress och svarade på frågor av alla de slag. Och allt finns inspelat! Nämligen i detta avsnitt av Journalistpodden!
Medverkande: Alice Bah Kuhnke och Jonas Nordling. Vinjett: Hergé/M. Ashraf