Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 3, 2018

De senaste åren har mediekritik i sociala medier blivit en folksport. Hur twittrar riksdagsledamöter om medier? Vad säger utgivare och berörda politiker?
Samarrangemang med Institutet för Mediestudier.

Medverkande:
Andreas Widholm, Medieforskare Stockholms universitet, Hanna Stjärne, VD SVT, Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, Anders Ygeman, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Åsa Wikforss, professor Stockholms universitet. Moderator: Lars Truedson, Föreståndare, Institutet för Mediestudier. Från Almedalen 180703.
Vinjett: Hergé/M. Ashraf