Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Nov 15, 2013

Bile Daar är analytiker och medieinvesterare på Danske Bank. Han samtalar med Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling om vad han ser som intressanta investeringar i media, paketering av produkter samt berättar varför han tycker att Blocket är den bästa modellen på hela internet.

 
Medverkande: Jonas Nordling, Bile Daar. Musik av Tage Widsell.