Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 1, 2019

Seminarium i Almedalen 1 juli 2019

Debatten gick het inför vad som till sist blev ett ja till EU:s upphovsrättsdirektiv. Men vad händer nu? Vad behöver göras nu och hur direktivet påverkar dig som journalist och upphovsrättsperson?

Medverkande:

  • Tomas Backlund, vice ordförande Journalistförbundet
  • Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
  • Sanna Wolk, professor Uppsala universitet/IP-chef Cirio
  • Lars Hjälmered, ordförande Näringsutskottet (M)
  • Anna Sibinska, ledamot Kulturutskottet (MP) 
  • Petteri Flanagan Karttunen, moderator, Journalistförbundet