Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Mar 29, 2021

Problem att få ut allmänna handlingar under corona-bevakningen? Detta diskuterar Mira Hjort och Nils Funcke i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp tillsammans med reportrarna Frida Sundqvist och Wiveca Ström. Detta är det första avsnittet i en poddserie där Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp tillfälligt gjort en take over av Journalistpodden.

Wiveca Ström, reporter på Bohuslänningen, beskriver hur kommunen inte bara underlåtit att lämna ut allmänna handlingar utan också offentligt kritiserat henne och tidningen för den bevakning som gjorts.

Frida Sundkvist, reporter på Expressen, berättar om de problem hon stött på när hon försökt kartlägga smittspridningen och insatserna mot covid-19. Hon delar också med sig av sina tips på hur man som journalist bäst bemöter myndigheter som inte följer offentlighetsprincipen.

Mira Hjort, ledamot i Yttrandefrihetsgruppen och reporter på Kommunalarbetare, har i sin corona-bevakning själv stött på problem med att få ut handlingar. 

Nils Funcke, ledamot i Yttrandefrihetsgruppen, yttrandefrihetsexpert och lärare vid JMK, har under pandemin stött på otaliga fall där offentlighetsprincipen tillämpats på fel sätt och i vissa fall handlar det om regelrätta mörkläggningar från myndigheterna.