Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jun 3, 2021

Hur kan EU:s upphovsrättsdirektiv och reglerna om videodelningstjänster påverka yttrandefriheten och pressfriheten? Hör Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf och Stephen Lindholm från Yttrandefrihetsgruppen reda ut vad som krävs när svenska politiker ska implementera artikel 17 i upphovsrättsdirektivet i svenska lagstiftning. 

 

Det har gått två år sedan beslut togs om EU:s nya upphovsrättsdirektiv, som ska implementeras i samtliga EU-länder i år 2021. Implementeringen dröjer och bland annat beror det på att länderna fortfarande väntar på förtydliganden kring artikel 17 i direktivet. En artikel som rör nätjättarnas videodelningstjänster, till exempel på Youtube och Facebook. Detta är en artikel som kan, om den inte hanteras rätt, få negativa konsekvenser för upphovsrätten, yttrandefriheten, journalistiken och medborgarnas möjlighet att ta till sin information på nätet. 

 

Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf reder i detta avsnitt av Journalistpodden, som tillfälligt tagits över av Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp, ut vad artikeln 17 i upphovsrättsdirektivet handlar om, varför den kan påverka journalistiken och vad som är viktigt att vi i Sverige säkerställer när direktivet i år ska implementeras i svenska lagstiftning. 

– Huvudsyftet med artikel 17 är inte att radera material från nätet, utan att de stora företagen som äger plattformarna ska betala för upphovsrättsskyddat material som finns på plattformarna, säger Olle Wilöf.