Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jun 28, 2021

Distansarbete innebär nya utmaningar för källskyddet. Och det är viktigare än någonsin att se över det digitala källskyddet och hur vi kommunicerar känsliga uppgifter. I den här podden från Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp diskuterar Anders Thoresson, expert på digitalt källskydd, och Tove Carlén, jurist på Journalistförbundet, vad man som journalist bör tänka på.

Känsliga samtal om källor var innan pandemin något som hölls i slutna rum på redaktionen. Den nya digitala vardagen innebär att den typen av samtal flyttat ut från mötesrummen till nätet.

"Den stora förändringen här när det gäller digitalt källskydd handlar inte om kontakten med källan för den behöver alltid ske på ett säkert sätt oavsett om jag som journalist befinner mig på redaktionen eller hemma. Den största skillnaden ligger i den redaktionsinterna kommunikationen kring källorna. Det gör att vi också behöver fundera på vilka verktyg vi använder när vi kommunicerar inom redaktionen", säger Anders Thoresson.